อุบลฯ ประชุมหารือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนในพื้นที่

อุบลฯ ประชุมหารือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนในพื้นที่

 

30 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 28 /2563โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในระดับจังหวัด พร้อมหารือหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด่านศุลกากรเขมราฐ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้จังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประสานประเทศเพื่อนบ้าน หารือถึงความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนระหว่าง สปป.ลาว และจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของการจัดงานแสงดนตรี หรืองานคอนเสิร์ตอำเภอจะต้องมีการควบคุมดูแลและสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน ด้วยคัดกรองการควบคุมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และการรณรงค์การให้ประชาชนใส่หน้ากากเมื่อออกจากเคหสถาน หรือไปในสถานที่มีผู้ชุมนุมจำนวนมาก

เอกชัย โปธา รายงาน