สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

 


วันนี้ (29 กรกฏาคม 2563) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอก น้อย กรุงเทพฯ โดยมีอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ สโมสรสมาชิก สมาชิก ผู้แทนผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุม


สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำ คัญคือ การพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยในปี 2562 นักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการแข่งขันในหลายรายการ อาทิ การแข่งขันคัดเลือกตัวไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวแล้วจำนวน 1 คน คือ กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม ในประ เภท laser radial และยังมีเรือที่รอการแข่งขันรอบคัดเลือกอีก จำนวน 3 ประ เภท การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ สามารถครองความเป็นเจ้าเหรียญทองในประเภทกีฬาเรือใบในรอบ 12 ปี โดยทำได้ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทอง แดง จากการชิงทั้งหมด 9 เหรียญทอง การแข่งขันออฟติมิสต์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศ แอนติกา แอนด์ บาบูดา ได้ตำแหน่งรองแชมป์โลกประเภท team racing การแข่งขันออฟติมิสต์ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศโอมาน ได้ตำแน่งชนะเลิศทั้งประเภทบุคคล และ team racing


การแข่งขันเรือใบประเภท laser ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้รางวัลชนะเลิศในทุกประเภทที่จัดการแข่งขัน
โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนที่ประชุม ปรบมือแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับ เหรียญรางวัลชนะเลิศในรายการต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สำหรับในปีนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากกีฬาแล่นใบ เป็นกีฬาที่ทำการแข่งขันในพื้นที่เปิดซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก อีกทั้งไม่มีการสัมผัสกันระหว่างตัวนักกีฬา จึงทำให้สามารถทำการแข่งขันได้ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ โดยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้วางแผนการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการที่สำคัญ ได้แก่ การแข่งขันรายการออฟติมิสต์ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศศรีลังกา การแข่งขันเรือใบรายการเอเชียนบีชเกมส์ (ปัจจุบันมีการแจ้งว่าจะเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน)


ในส่วนของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้เลื่อนการแข่งขันไปในปีหน้านั้น นางสาว กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม เป็นหนึ่งในตัวแทนนักแล่นใบไทย จะเข้าทำการแข่งขันในเรือใบประเภท เลเซอร์ เรเดียล ได้ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับนักกีฬาประเภทอื่นที่จะเข้าทำการแข่งขันคัดเลือกตัวสำหรับกีฬาโอลิมปิก ที่คาดว่าจะมีการแข่งขันในปี
หน้าประมาณเดือนมีนาคม โดยในขณะนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกตัวนักกี ฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาเอ
เชียนเกมส์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และโอลิมปิก ณ ประเทศฝรั่งเศส ตามโครงการ road to Paris โดยจะทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาเรือใบระหว่างสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่จะให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 ปีละ 15 ล้านบาท กรอบวงเงินรวม 45 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ทำการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศเพื่อเก็บคะแนนและทดสอบสนาม รวมถึงให้ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มาแนะนำเทคนิคให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนไทย การจัดหาอุปกรณ์ใบเรือและเรือใบที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การสนับสนุนการจัดรายการนานาชาติสำคัญต่างๆ .

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645