นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ชาวสุไหงปาดี ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาวัดประชุมชลธารา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.10

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ชาวสุไหงปาดี ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาวัดประชุมชลธารา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.10

 

ที่ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วม ประชาชนและเจ้าหน้าทีจิตอาสาฯ ชาวอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 48 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง รวมทั้ง พระสงฆ์ ในวัด จำนวน 100 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการพัฒนาวัดประชุมชลธารา

ร่วมกันเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ถอนหญ้า ที่รกร้าง ทำความสะอาดถนนในวัด ตัดหญ้ารอบบริเวณวัดเพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนทุกคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส