เพชรบูรณ์-วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดผดุงราษฏร์

เพชรบูรณ์-วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดผดุงราษฏร์

 

ศาลาประชาคมบ้านร่องตะแบก หมู่ 9 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชุมชนคุณธรรมวัดผดุงราษฏร์ โดยมีพระอธิการชัยวัช สิริจันโท เจ้าอาวาสวัดผดุงราษฏร์ ,นายถนอม บุญยัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องตะแบก หมู่ 9 ต.ท้ายดง ,นางไพฑูล อุดทา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านร่องตะแบกรวมถึงตัวแทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)พร้อมทั้งชาวบ้านให้การต้อนรับ


สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดได้เปิดเผยว่า “ เป็นการติดตามการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก โดยเน้นภูมิปัญญาของชาวบ้าน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัย มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนี้ได้สร้างความเข้าใจในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ”หลังจากนั้นคณะของวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางต่อไปที่วัดผดุงราษฏร์เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าและสวนผักปันสุข

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มาลามาตย์ ภาพข่าว