เพชรบูรณ์-พสกนิกรชาวอําเภอวังโป่งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เพชรบูรณ์-พสกนิกรชาวอําเภอวังโป่งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และพสกนิกรชาวอําเภอวังโป่งร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

โดยในภาคเช้า ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่ง หลังจากนั้นายอำเภอวังโป่ง ได้ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง

ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น.จิตอาสาพระราชทานของอำเภอวังโป่ง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ วัดใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และพสกนิกรชาวอําเภอวังโป่ง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นนายอําเภอวังโป่งได้กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวทรงพระเจริญ พร้อมกัน 3ครั้ง

ยุทธ ศรีทองสุข/เดชา มลามาตย์ ภาพ/ข่าว