เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราชปี 2563

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราชปี 2563

 


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 1.900 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคุณพัฒยา บัวระวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราชปี โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วม จำนวน 1,000 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆ ตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ

ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรือง นำความร่มเย็นมาสู่พสกนิกรปวงชนชาวไทยให้ได้มีความอยู่ดีมีสุขภายใต้ร่มพระบารมี โดยเหล่าบรรดาข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการรวมพลังสามัคคีรวมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน