วุฒิสภาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯและกิจกรรมจิตอาสา”เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชมคลิป)

วุฒิสภาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯและกิจกรรมจิตอาสา”เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จากนั้นเมื่อเวลา 11.00 น. ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และ บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสุภา ร่วมทำกิจกรรม”เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนฺ กษัตริย์ “ครั้งที่ 14 ซึ่งคณะกรรมการดำเนิน โครงการจิตอาสาเพื่อสังคมวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ประกอบไปด้วยกิจกรรมโรงครัววุฒิสภา เพื่อประกอบอาหารแจกให้ประชาชน กิจกรรมปรับทัศนียภาพ


(ทำความสะอาด) บริเวณสวนสุขภาพวุฒิสภา เพื่อประชาชนและกิจกรรมแจกข้าวสารให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่คนขับรถเมล์และคนขับรถรับจ้างสามล้อและต่อมา สอบถามว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี(วุฒิสมาชิก)ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยผู้ช่วยประกอบด้วย

1.ดร.อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร
( ผู้ชำนาญการประจำตัววุฒิสมาชิก)
2.ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์
( ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา)
3. คุณอนัญญา เผือกพิพัฒน์
( ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา)
4. คุณ ธนัช บวรรัชภคพจ
( ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา)
5. คุณศิริพร เรืองฤทธิ์
( ผู้ช่วยดำเนินงาน ของสมาชิกวุฒิสภา)
6.คุณจิณณะ นิ่มนวล


( ผู้ติดตาม ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์) ซึ่งมาร่วมทำความดี และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือแบ่งปันผ่านการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน และ สามัคคีทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้ประเทศและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโคโรน่าโควิค-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่านได้กล่าวดังกล่าวทิ้งท้าย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน