จังหวัดมุกดาหารเปิดซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมบรมราชาภิเษก

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #จังหวัดมุกดาหารเปิดซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมบรมราชาภิเษก

 


เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2563เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดซุ้ม ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนน ถนนชะยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่จังหวัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมบรมราชาภิเษก

พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐาน บนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมบรมราชาภิเษก และเป็นถนนสายหลัก 4 ช่องจราจร และเป็น 1 ใน 3 แห่ง เชื่อมต่อไปยัง จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ แห่งที่ 1 ถนนชะยางกูร ข ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร เชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนคร

และจังหวัดนครพนม แห่งที่ 2 ถนนชะยางกูร ก.ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร เชื่อมต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ และแห่งที่ 3 หน้าบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เชื่อมต่อจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ให้สวยงาม

เพื่อเฉลิมฉลอง มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563


***********************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน