ลำพูน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

ลำพูน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลาง โดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯอย่างพร้อมเพรียง เช่นเดียวกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)อีกหลายแห่ง


_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน