ลำพูน – พสกนิกรทุกหมู่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลำพูน – พสกนิกรทุกหมู่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเวลา 07:00 นาฬิกา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาศาล , อัยการ , ทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด , ชมรมแม่บ้านมหาดไทย , รัฐวิสาหกิจ , ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จากนั้น เวลา 08:30 นาฬิกา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 09:00 นาฬิกา พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 10:00 นาฬิกา กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 13:30 นาฬิกา พิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา0พิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 114(ลำพูน-ดอยติ) ฝั่งเข้าเมืองลำพูน บริเวณเชิงสะพานท่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 16:00 นาฬิกา พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 17:00 นาฬิกา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลา 19:00 นาฬิกา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน