สระบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สระบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

วันที่28กรกฎาคม​2563​ ที่บริเวณลานหน้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นายนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่วมพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตะหนักถึงความเสียสละ และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย


โดยประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 ครั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ พื้นที่บริเวณมณฑปพระพุทธบาท และโดยรอบวัด พร้อมนี้ได้แจกจ่ายไข่ไก่และอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการตู้ปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส โควิด-19 ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการที่ออกหน่วยบริการประชาชนอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน