สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

สตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 


วันนี้ 28 ก.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพระมหาคลี จารุวํโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป


จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร จังหวัดสตูล และประชาชนจิตอาสาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของจังหวัดสตูล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล