สุดยิ่งใหญ่!!! สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก  จัดกิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำช้างถวายพวงมาลัย ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

สุดยิ่งใหญ่!!! สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก  จัดกิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมนำช้างถวายพวงมาลัย ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

 


วันนี้ 28 ก.ค.63 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นำคณะผู้บริหาร พนักงานสวนนงนุชพัทยา ประชาชน นักท่องเที่ยว และช้างแสนรู้ จำนวน 68 เชือก ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


​จากนั้น นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานวางพุ่มทอง และพุ่มเงิน เปิดกรวยถวายสักการะ นำกล่าวสดุดีถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการแสดง ถวายพระพร


​ก่อนที่ช้างแสนรู้จำนวน 3 เชือก พลายยิ่งรวย,พลายซันเดย์,พังไม้เมือง ถวายพวงมาลัย แด่พระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจในกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสมหามงคลนี้ เป็นจำนวนมาก