เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราชปี 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ นำเหล่าบรรดาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนกว่า 200 คน ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมประกอบพิธีลงนามและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณพร้อมกัน ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ให้ ไม่รับ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน และจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน