เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคุณพัฒยา บัวระวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 หน่วยงาน ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูน ทำกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตร รวมจิตน้อมเกล้าสักการะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมทำกิจกรรมประกอบความดีถวาย ร่วมหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยการทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย นำความร่มเย็นเป็นสุขมายังประเทศชาติ ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน