เปลี่ยน🙏ทะเลโคลนเป็นถนน ให้ชาวบ้านคำป่าหลายด้วย (ชมคลิป)

ข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร #เปลี่ยน🙏ทะเลโคลนเป็นถนน ให้ชาวบ้านคำป่าหลายด้วย

 

ชาวบ้านสามขา ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างบ้านสามขา หมู่ 14 เชื่อมต่อกับหมู่ 9 ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร ซึ่งยังคงมีสภาพเป็นถนนลูกรังได้รับความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ และเมื่อมีฝนตกใส่โดยเฉพาะในนช่วงฤดูฝนนี้ จากถนนที่มีสภาพย่ำแย่อยู่แล้วก็จะกลายเป็นทะเลโคลนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

รวม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสามขา หมู่ 14 หมู่ 9 และหมู่ 15 โดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ถนนดังกล่าว อาทิ รถรับส่งนักเรียน นักเรียนที่ขี่จักรยานไปโรงเรียน พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาต เกษตรกรที่ต้องใช้รถขนส่งพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ขณะที่ถนนใกล้บริเวณใกล้เคียงได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางมะตอย (แอสฟัลต์) หรือถนนคอนกรีต กันหมดแล้ว

จึงขอให้ผู้บริหารสำนักงานเทศบาลคำป่าหลาย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงถนนเพื่อบำบัดทุกข์ร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปด้วย


ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร