ลำพูน – แขวงทางหลวงลำพูนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว

ลำพูน – แขวงทางหลวงลำพูนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว

 

แขวงทางหลวงลำพูน โดยนายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563
โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

TEST.JPG00000

1.1 แขวงทางหลวงลำพูน ประสานงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)จังหวัดลำพูน และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดลำพูน หน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ สมาคมผู้สื่อข่าว ในจังหวัดลำพูน
1.2 ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับ ตำรวจทางหลวง(ตร.ทล.) , ตำรวจท้องที่ ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร หรือเปิดช่องทางพิเศษ


1.3 กำกับดูแลโครงการก่อสร้าง โดยดำเนินการคืนผิวจราจรให้มีจำนวนช่องเท่าเดิม หรือใกล้เคียงของเดิม และตรวจสอบป้ายจราจร ป้ายเตือนระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายเสริม เพื่อรองรับกับการจราจรที่มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และเมื่อเกิดการจราจรสะสม ชะลอตัว หนาแน่น ให้เข้าแก้ไขในทันที โดยประสานกับตำรวจทางหลวงในการเร่งระบายรถ


1.4 ให้เตรียมห้องน้ำและพื้นที่บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวง สำหรับรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ จอดพักรถ เข้าห้องน้ำ สอบถามข้อมูลการเดินทาง
1.5 ให้รายงานสภาพจราจรเส้นทางต่างๆเมื่อมีการจราจรติดขัด

อนึ่ง เพื่อการบริหารงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แขวงทางหลวงลำพูนได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563


_______________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน