นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส เตรียมจัดระเบียบชายหาดนราทัศน์ ในช่วงเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮา (ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563)

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาส เตรียมจัดระเบียบชายหาดนราทัศน์ ในช่วงเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลอัฎฮา (ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563)

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวหาดนราทัศน์เป็นจำนวนมาก โดยมีแนวทางหลักในการดำเนินการ คือ 1. จัดระเบียบเทศกาลฮารีรายอ 2. ป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ. 3. มาตรการป้องกันโควิด – 19 ซึ่งได้มีการติดตั้งป้ายห้ามลงเล่นน้ำ ติดตั้งธงแดง เป็นสัญลักษณ์เขตห้ามลงเล่นน้ำ ตลอดแนวชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากกำลัง 3 ฝ่าย คือ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ที่จะมาช่วยจัดระเบียบริมชายหาดและบริเวณโดยรอบ

โดยกำลังทหารจะเดินตลอดแนวชายหาดเพื่อแจ้งประชาชนห้ามลงเล่นน้ำ ส่วนรอบนอกก็จะจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขอความร่วมมือประชาชนห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดแต่สามารถนั่งพักผ่อนตลอดแนวชายหาดได้ และให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ ป้องกันโควิด – 19 นอกจากนั้นจะมีการตั้ง กอ.ร่วม ประจำการ ณ หาดนราทัศน์ ด้วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนและเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุต่าง ๆ โดยจะมีรถพยาบาล. รถมูลนิธิต่าง ๆ ประจำ ณ หาดนราทัศน์ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมชุดประดาน้ำ เรือตำรวจน้ำ ลานตระเวนโดยรอบ


สำหรับเส้นทางที่จะไปหาดนราทัศน์นั้น สามารถผ่านได้เพียงทางเดียว คือ สะพานวีระพัฒนา ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะไปหาดนราทัศน์ เมื่อเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสแล้วให้ใช้เส้นทางถนนพิชิตบำรุง เลี้ยวขวาเข้าถนนนิมิตรมงคล ขึ้นสะพานวีระพัฒนาไปหาดนราทัศน์ ส่วนขากลับเมื่อออกจากหาดนราทัศน์ ขึ้นสะพานวีระพัฒนา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนภูผาภักดี

ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของการจราจร เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวหาดนราทัศน์ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ อิดิ้ลอัฎฮา ได้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ ได้กำหนด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำอีก ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส