ทัพเรือภาคที่ 1 จับเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฏหมายกลางทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 จับเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฏหมายกลางทะเล

 


จากการส่งเรือตรวจการณ์ ในหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบ อ่าวไทยตอนบน ตามแผนการจัดเรือลาดตระเวนของหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ระหว่าง 23-27 ก.ค.63 ส่งผลให้ เรือตรวจการณ์หมายเลข 97 (เรือ ต.97) ตรวจพบเรือประมงต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมทำผิดกฏหมายในทะเล เมื่อ 25 ก.ค.63


เรือตรวจการณ์หมายเลข 97 (เรือ ต.97) จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบเรือชื่อ อ.โชครุ่งเรือง ตัวเรือและเก๋งเรือสีน้ำเงิน มีลูกเรือคนไทย 5 คน
จากการเข้าทำการตรวจสอบ พบว่าเรือไม่มีเอกสารของเรือนำมาแสดง และ ตัวเรือประมงนั้นมีการดัดแปลงเพื่อบรรทุกน้ำมันดีเซล จึงได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือมายัง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทลท.กทส.ฐท.สส.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทำการสอบสวนขยายผลต่อไป


ในปัจจุบันมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฏหมายในทะเลจำนวนมาก ด้วยการดัดแปลงเรือประมงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฏหมาย ลักลอบส่งน้ำมันขึ้นมาจำหน่ายบนฝั่ง และในบางรายทำการลักลอกขายน้ำมันผิดกฏหมายในทะเล ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก


ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้มีมาตรการให้หน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบการลักลอบขายน้ำมันผิดกฏหมายในทะเลอย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมดำเนินคดีตามกฏหมายได้อย่างต่อเนื่อง


ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645