ผบ.ทอ.หล่อรูปเหมือนพระเกจิอดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาปที่สั่งสอนให้เป็นคนดีมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำที่ดีขององค์กรและประเทศชาติ (ชมคลิป)

ผบ.ทอ.หล่อรูปเหมือนพระเกจิอดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาปที่สั่งสอนให้เป็นคนดีมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำที่ดีขององค์กรและประเทศชาติ

 

วันนี้ 25 ก.ค.63 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ ภริยา เป็นประธานในพิธีเททอง หล่อรูปเหมือน พระมหาจำรัส สุมงคโล และ พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน) เกจิอดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป โดยมี นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับชั้นนายพลอากาศเอก นอกจากนี้ยังมีผู้ติดตามเป็นข้าราชการทหาร และแม่บ้านทหารอากาศจำนวนมากร่วมในพิธี มียอดกองทุนผ้าป่าสามัคคี กว่า 2 ล้านบาท


เนื่องจากผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทั้ง 2 รูป นี้ หลังจากท่านมรนะภาพไปแล้ว ผู้บัญชา การทหารอากาศ สำนึกในพระคุณของพระอาจารย์ทั้ง 2 รูป ที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดีมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำที่ดีขององค์กรและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนเกจิอาจารย์ทั้ง 2 ไว้ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเองตลอดไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี นำเงินถวายเพื่อปฎิสังขรณ์พระศาสนา เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาให้กับ รร.ในพื้นที่ ที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645