นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

นราธิวาส-หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

วันนี้ (25 ก.ค. 63) พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และกำลังพลจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โดยในพิธี พลตรี สมดุลย์ฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ จากนั้น กล่าวเปิดกิจกรรมฯ เนื่องในเดือนมหามงคล หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี พลตรี สมดุลย์ฯ ได้ปลูกต้นกันเกรา และนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมปลูกต้นทองอุไร และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 2,000 ตัว


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส