ฉะเชิงเทรา-ผู้ใจบุญบริจาคที่ดิน หนุนการศึกษา

ผู้ใจบุญบริจาคที่ดิน หนุนการศึกษา รร.ตลาดบางบ่อ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท รองรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 20 ห้อง เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูและนักเรียน

 


วันที่ 25 ก.ค. นายฐิติพงศ์ สอนจิตร์ สมาคมจักรยานอำเภอแปลงยาว เปิดเผยว่า คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) หมู่ 5 บ้านตลาดบางบ่อ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันรับมอบที่ดินบริจาค จากผู้ใจบุญจำนวน 2 แปลง รวม 1 ไร่ 31 ตารางวา รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท แปลงแรกที่ดิน 354 ตารางวา มูลค่า 9,000,000 บาท

จากครอบครัวของ นางหมวย เเซ่กัว ประธานโรงเจตลาดบางบ่อ น.ส.ทองก้อน วชีระสกุล และ น.ส.ลูกท้อ วชีระสกุล บุตรสาว ส่วนอีก 1 แปลง เป็นการร่วมกันซื้อที่ดิน 77 ตารางวา มูลค่า 1,155,000 บาท แบ่งส่วนของการบริจาคโดย น.ส.โนรี สุขสวัสดิ์ 5000,000 บาท นายไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์ 500,000 บาท คุณอเนก ลือนันต์ และครอบครัว 155,000 บาท โดยมี นายชูชาติ อุปริพุทธิกุล เป็นผู้ประสานงาน และออกค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมด


สำหรับ รร.ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปัจจุบันมี นายสุนทร วรังษี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน การบริจาคที่ดินครั้งนี้ ถือเป็นคุณูปการต่อ รร.ตลาดบางบ่อ อย่างมาก เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 20 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณ 26 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความพร้อมในการจัดสถานที่ เพื่อการเรียนการสอนของครู และนักเรียน ที่เป็นลูกหลานของชาว จ.ฉะเชิงเทรา.