ชลบุรี-อำเภอสัตหีบรับมอบถุงยังชีพกองทุนชลบุรีต้องรอดนำไปแจกจ่ายให้ประชาชน

กองทุน “ชลบุรีต้องรอด” มอบถุงยังชีพ ให้อำเภอสัตหีบเพื่อเเจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19)

 


วันนี้ 24 ก.ค.63 ที่ ศาลาประชาคม นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้แทน ดร. สะถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ ทับกลัด ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และนายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ นายภิญโญ สายนภา นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพ”ชลบุรีต้องรอด” จำนวน 200 ชุดให้สาธารณสุขอำเภอในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

และ ผอ.รพ.สต.ทั้ง 6 แห่งไปส่งให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 15 แห่งรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำส่งช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ
ทั้งนี้”กองทุนชลบุรีต้องรอด “ที่มีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรีเป็นประธานกองทุน และมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เป็นประธานที่ปรึกษา ตั้งขึ้นเพื่อทางช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323