ลำพูน – ศปถ.ลำพูนประชุมทางไกลร่วมกับ ศปถ.ทั่วประเทศ

ลำพูน – ศปถ.ลำพูนประชุมทางไกลร่วมกับ ศปถ.ทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) จ.ลำพูน โดย สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จ.ลำพูน ในฐานะเลขานุการ ศปถ.จ.ลำพูน จัดประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ(VDO CONFERENCE) โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2563

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพิจารณาประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ภายใต้ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” (Stockholm Declaration) ที่มุ่งลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2573 และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์มุ่งสู่ศูนย์ (Vision Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 พร้อมทั้งได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนให้สอดรับกับแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”..

ทั้งนี้ นายชาคร ณ ลำปาง รกท.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูนสรุปว่า การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯครั้งที่ 2 นี้เป็นการประชุมพิจารณาใช้มาตรการป้องกันภัยทางถนน โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.
1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อทำผิด
2.ให้ ศปถ.จ. , ศปถ.อ.เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมาตรการป้องกันอุบัติช่วงวันหยุด


3.ให้ ตำรวจ และ อำเภอ ตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดการขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร การคาดเข็มขัด การสวมหมวกกันน๊อค การคาดเข็มขัดนิรภัย และการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่
4. การรายงานอุบัติเหตุให้เป็นไปตามความเป็นจริง การใช้มาตรการครั้งนี้คาดว่าจะลดอุบัติเหตุให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์
5.ให้ใช้คำกล่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ดังนี้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”


___________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน