ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ (ชมคลิป)

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

วันนี้ ( 23 ก.ค.63 ) ที่ พื้นที่ป่าชายเลน ม.5 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ทัพเรือภาค 1 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กอ.รมน.ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาค 1 เป็นประธานนำ ภริยาทหารเรือทัพเรือภาค 1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต้นประสักจำนวน 1,999 ต้น ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระราชปณิธานในความเสียสละร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่สาธารณะ ส่วนรวมโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน เสริมสร้างความสามัคคีของคนไทย โอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ และปลากะพง จำนวน 100,000 ตัว มาให้ผู้ร่วมกิจกรรมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา ป่าชายเลนบ้านตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก