ชาวบ้านนาสีนวนสุดทน รถบรรทุกท่าทรายทรัพย์ทรายทองทำถนนพังยับ ก่อมลภาวะเดือดร้อนทั่วหน้า (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ชาวบ้านนาสีนวนสุดทน รถบรรทุกท่าทรายทรัพย์ทรายทองทำถนนพังยับ ก่อมลภาวะเดือดร้อนทั่วหน้า

 

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากรถบรรทุกทรายของห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 วิ่งขนส่งทรายจนทำให้ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านที่ขับขี่รถสัญจรไปมา โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และยังก่อให้เกิดมลภาวะจากฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนที่ตั้งอยู่ตลอดสองข้างถนน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังขณะรถบรรทุกที่วิ่งผ่านอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ ชาวบ้านเคยร้องเรียนต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวนแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ รถบรรทุกของท่าทรายดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาเป็นเวลานานหลายปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้รับการร้องเรียนว่าถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 2034 กับบ้านคอนสาย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ถูกรถบรรทุกทรายของห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 วิ่งขนส่งทรายจนทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบกรณีร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องจริง จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายสุนทร ยืนยง นายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวน นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน

ด.ต.พร้อมพงศ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้สำนักงานเทศบาลตำบลนาสีนวน ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่ทั้งนี้เทศบาลจะนำงบประมาณแผ่นดินมาดำเนินการทั้งหมดไม่ได้ เพราะถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เทศบาลจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทั้งหมด จากน้้น จะต้องทำหนังสือถึงผู้ประกอบการแจ้งให้ทราบว่ามีถนนได้รับความเสียหายจากการใช้รถบรรทุกของผู้ประกอบการ

ต้องถามผู้ประกอบการว่าจะช่วยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอย่างไร หากเป็นในรูปของการบริจาคทางเทศบาลก็สามารถรับไว้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เอง หรือจะบริจาคเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ ก็ได้ ส่วนมาตรการป้องกันไม่ให้ถนนชำรุดเสียหายขึ้นอีกนั้น จากข้อมูลของเทศบาลปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกวิ่งบนถนนเส้นดังกล่าวเลย ประกอบกับถนนไม่ได้สร้างมาเพื่อให้รถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน ดังนั้น ต่อไปนี้ทางเทศบาลจะต้องประสานกับสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทให้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อดำเนินคดีรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายต่อไป เพื่อการป้องปรามและดูแลรักษาถนนให้มีอายุใช้งานยืนยาว

ด.ต.พร้อมพงศ์ กล่าวว่า หากมีหนังสือไปถึงผู้ประกอบการแล้วทางผู้ประกอบการเพิกเฉยไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆ ทางเทศบาลก็จะต้องดำเนินการกับผู้ประกอบการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากมีความชัดเจนว่าถนนดังกล่าวซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันได้เกิดความชำรุดเสียหายจากรถบรรทุกของผู้ประกอบการ และทางอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ก็จะต้องเข้ามาร่วมกับทางเทศบาลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการในเรื่องทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายต่อไปด้วย.

***********************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777