ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” (ชมคลิป)

ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (22 ก.ค.63) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิะีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้ันที่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือร่วมในพิธี โดยที่มาของจำนวนต้นไม้ที่ปลูก สื่อความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระชนมายุ 70 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565 โดยทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในห้วงวันสำคัญต่าง ๆ อาทิ วันต้นไม้แห่งชาติ วันอาภากร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชรมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันกองทัพเรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันสถาปนาหน่วย และวันสำคัญอื่น ๆ

โดยในวันนี้เป็นการเริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ ในส่วนของพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหลัก มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 236 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน 68 ต้น ไผ่ซางหม่น จำนวน 68 กอ ต้นตะแบกและต้นไม้อื่น ๆ จำนวน 100 ต้น

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน