อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรืองหรือต้นไม้สีเหลือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรืองหรือต้นไม้สีเหลือง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

 

22 ก.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานงาน ลูกจ้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจะแม เทศบาลนครอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ตกแต่งตามแคร่ไม้ไผ่หรือชั้นวางต้นไม้ไผ่ตามจุด

ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความสวยงาม

เอกชัย โปธา รายงาน