กองเรือยุทธการร่วมหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 69 รูป และปล่อยนก 69 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (ชมคลิป)

กองเรือยุทธการร่วมหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 69 รูป และปล่อยนก 69 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

 

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.63) ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 69 รูป และปล่อยนก 69 ตัว เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการทหารเรือพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้กล่าวในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักกี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นี้

ซึ่งทุกๆ ท่านล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น และขอถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยืดมั่นในหลักธรรมแห่งศาสนาตามแนวในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน