ยะลา-ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอนชายแดนใต้ช่วงการระบาดโควิด-19

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 


เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ที่โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลาโดยนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสถานที่พักนอกนักเรียนประจำในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตามมาตรการสาธารณสุข


นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม2563ที่ผ่านมา ซึ่งการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอเบตงในวันนี้ เนื่องจากพื้นที่มีความเปราะบางในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากติดชายแดนประเทศมาเลเซีย และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 1 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึงการจัดการนักเรียนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากอำเภอเบตงเป็นอีกพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ โดยได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อ.เบตง จ.ยะลา


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998