อุบลฯ “จัดประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย

อุบลฯ “จัดประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย

 

20 ก.ค.63 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงแรมรีเจนท์นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน การประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน เป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย


สำหรับการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ในครั้งนี้ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่ง ผ้าไหมกาบบัว หรือซิ่นทิวมุกจกดาว ฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติ เข้าประกวดในระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับรับรางวัลที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทระดับจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำไปจัดแสดงในส่วนกลางต่อไป

เอกชัย โปธา รายงาน