จันทบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

 

วันนี้ ( 20 ก.ค.63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 เป็นประธานนำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมและศึกษาดูงานปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้เดินทางมาร่วมประชุมและนำเสนอผลกระทบ ความต้องการที่อยากให้แก้ปัญหา โอกาสนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่วัดโค้งสนามเป้า เพื่อเป็นการติดตามและศึกษาดูงาน เรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี หรือ ที่ดินทุ่งฟ้าผ่า โดยเป็นการมาศึกษาสภาพปัญหา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ทั้งกรณีทุ่งฟ้าผ่า ต.ท่าช้าง ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตำบลบางสระเก้า

รวมทั้ง สภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตำบลเกาะเปริด / ตำบลหนองชิ่ม และ ตำบลพลิ้วเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ชอบธรรม ตามสภาพปัญหา ทั้งในเรื่องของ ข้อพิพาทในที่ราชพัสดุ ข้อพิพาทในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ข้อพิพาทในเขตป่าไม้ และข้อพิพาทในเขตที่สาธารณประโยชน์ หลังจากได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริง จากพี่น้องประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมาธิการฯจะนำข้อมูลที่ได้ ปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข สรุป รวบรวม ก่อนนำเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก