ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 


นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่นำทีมผู้บริหารและพนักงานชาวโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกับเรือหลวงนเรศวร นำโดยนาวาเอก ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร จัดกิจกรรม “ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 68 พรรษา” ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากา ชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา


ซึ่งยังเป็นการสำรองโลหิต และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้การรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือด และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จากสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแล้ว พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน และด้วยเนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิต ลดลงอย่างมาก ในส่วนภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องได้เลือดจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อ 1 วัน การบริจาคโลหิต จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรงและมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย


ทั้งนี้ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้มีการทำประวัติการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม หากผู้บริจาคโลหิตเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน โดยมีนโยบายในการจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งมีสุขภาพที่ดี โดยจัดขึ้น 4 ครั้ง ต่อปี โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 โดยยอดบริจาคเลือดในครั้งนี้ได้ 18,800 ซีซี


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323