ฉะเชิงเทรา-เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และพม.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ผู้พิการ และยากไร้ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา-เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และพม.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบบ้านปันสุขให้แก่ผู้พิการ และยากไร้ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม

 

วันนี้(18 ก.ค.2563) พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจิระพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและกำลังใจ พร้อมมอบบ้านปันสุข และถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวนางพนอ สุทธิโสม อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งป่วยเป็นโรคตาต้อกระจก อาศัยอยู่กับบุตรชาย สะใภ้ และหลานชาย รวม 5 คน ซึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรมมาก และนางสาวอำพร กิลันดา อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม อาศัยอยู่กับบุตรชาย ที่เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ประเภท3) ปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรมมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้พิการและยากไร้ ทั้ง 2 ครอบครัว

หลายภาคส่วน ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านทั้ง 2 หลังดังกล่าว ดังนี้ งบประมาณจากพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 70,000 บาท /สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 20,000 บาท และเหล่ากาดชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต่อไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา