สมุทรปราการ-พ่อเมืองปากน้ำ เปิดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 6 ชม ชิม ช็อป ของดี จังหวัดสมุทรปราการ (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-พ่อเมืองปากน้ำ เปิดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 6 ชม ชิม ช็อป ของดี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563

โดยมีนายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้นนายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายพิสัณห์ เนื่องจำนง คลังจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายมานพ พรมรุกขชาติ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ สินค้าขึ้นชื่อต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ภายในงานได้มีการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ จำนวน 80 ร้านค้า โดยผลิตผลทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น- ปลาสลิด กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน-สินค้าอาหารด้านประมงจากอำเภอบางบ่อ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน