อุบลฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนส่วนราชการร่วมปรึกษาหารือและบัญญัติข้อเสนอซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากนั้นยังมีสำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต13และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 รวมทั้งผู้อำนวยการการไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และกำลัง น้ำทั้งระบบไห้สามารถมีน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้จะขยายกรอบเวลาการศึกษาความเป็นไปได้อีก 3 เดือนคือสิ้นปี 2563 สำหรับปริมาณน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 8 แม่น้ำมูล ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 53 เปอร์เซนต์ สำนักชลประทานที่ 7 ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์

น้ำหน้าฝายแม่น้ำมูล เหลือ 47 เปอร์เซนต์ ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 7 เมตร โดยสำนักชลประทานที่ 8 จะขอทำแก้มลิง 960 แห่ง ในแผน 20 ปี พื้นที่กว่า 7 แสนไร่ วงเงินกว่า 49,100 สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยล้านบาท ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมขอตั้งงบประมาณเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรได้ผลักดันการจัดตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในภาคอีสานต่อไป

เอกชัย โปธา รายงาน