สระบุรี-ทสจ.สระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สระบุรี-ทสจ.สระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

วันที่ 16 กรกฏาคม​ 2563 ​นางอังคณา​ ชิตะติตติ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายสมเกียรติ​ สุสัณพูลทอง​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดสระบุรีมีวันละ634ตันและมีการกำจัดอย่างถูกต้องวันละ350ตันตามหลักวิชาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์สันละ156ตันส่วนที่เหลือกว่า128ตันที่ยังจัดการไม่ถูกต้องในปัจจุบันขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้นในช่วง​ Covid​-19​มีมากถึง15% และที่สำคัญเรื่องขยะอันตรายเช่นหลอดไฟฟ้า​ กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุภัณฑ์ยาฆ่าแมลง​ แบตเตอร์รี​ ถ่านไฟฉายหากนำไปทิ้งจะมีสารตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั่วไปจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในที่สุดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวะดสระบุรี

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ้นได้จัดประขุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชนให้กัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจัหวัดสระบุรีอพื่อบรูรณาการการทำงานกันทุกภาคส่วนให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน108แห่งและผู้เข้าร่วมกว่า120คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน