นครนายก : รมน.นครนายกร่วมกับพช.นครนายก มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้มีฐานะยากจน (ชมคลิป)

นครนายก : รมน.นครนายกร่วมกับพช.นครนายก มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้มีฐานะยากจน

 

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นางสาววรรณี วุฒิฤทรากุลนายอำเภอปากพลี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยมี พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน การดำเนินงานขิงคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่มีมติให้กรมพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในระดับครัวเรือนประจำทุกปี เพื่อแสดงสภาพความจำเป็นพื้นฐานในครัวเรือนด้านต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้


จังหวัดนครนายกได้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 40 ตำบล 1 เทศบาลเมือง 4เทศบาลตำบล 47ชุมชน 404 หมู่บ้านรวม 52,852 ครัวเรือน สำหรับอำเภอปากพลีมีครัวเรือนตกเกณฑ์ 49 ครัวเรือน และยังมีผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ทำให้เกิดการว่างงาน ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้และอาหารอยู่ ทางพช.นครนายก จึงร่วมกับรมน.นครนายก จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ดังกล่าว


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก