ตราด/สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ เปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบล (ชมคลิป)

ตราด/สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ เปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบล

 

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี พ.ต.อ.ดํารง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สภ.คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี พ.ต.ท.เสฏฐพงศ์ สุประเพียร รอง ผกก.ป.สภ.คลองใหญ่ กล่าวรายงานโครงการวัตถุประสงค์การสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบลคลองใหญ่

พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานต์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯจํานวน 100 คน สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบลคลองใหญ่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฎิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราดได้อนุมัติให้มีการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว

โดยโครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตําบลคลองใหญ่ขึ้น โดยได้มีการทดรองฝึกการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยต่างๆในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเกิดอุบัติเหตุต่างๆตามท้องถนน ที่สําคัญการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจอีกด้วย สําหรับการจัดอบรมในวันนี้เป็นการอบรมตามขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้กับประชาชนในระดับตําบลในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่และตําบลหาดเล็กและได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนตลอดจนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยใช้เวลาการฝึกอบรมเพียง 1 วัน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการฝึกอบรมของโครงการในวันนี้เป็นการแบบระยะการนั่งการอบรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และทําตามมาตรการตรวจวัตอุณหภูมิการล้างมือด้วยเจลก่อนเข้าการฝึกอบรมตามนโยบายการป้องกันต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก