อุบลราชธานี-เทศบาลนครอุบล มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่า เกือบ 15 ล้านให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี-เทศบาลนครอุบล มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่า เกือบ 15 ล้านให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานหน้าพระรูปกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ มูลค่า 14,780,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โดยมีนายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหารรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และมีประสิทธิภาพ โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่องเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ Blood and plasma warmer, Drycontact จำนวน 1 เครื่องเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส

และวัดค่าสัญญาณชีพ ผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออก แบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 4 เครื่อง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับ การฉีดยาชาเฉพาะที่ Ultrasound for nerve block จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดันและปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ Transport Pressure and Volume Ventilator จำนวน 1 เครื่อง
8.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

เอกชัย โปธา รายงาน