ลำปาง #  มทบ.32 นำทหารจิตอาสา-ประชาชนจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในค่ายฯ

ลำปาง #  มทบ.32 นำทหารจิตอาสา-ประชาชนจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในค่ายฯ

 


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 , จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาสระน้ำกำจัดวัชพืช ,ตัดหญ้า และทำความสะอาดรอบสระน้ำ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม มีผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน ภายในค่ายสุรศักดิ์มนตรี บริเวณด้านหน้ากองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 และบริเวณโดยรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ ประชาชน

เพื่อรณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ ปลุกจิตสำนึกกระตุ้นให้กำลังพลรู้จักการมีวินัยในตนเอง ช่วยกันรักษาความสะอาดพื้นที่รอบๆมณฑลทหารบกที่ 32 อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบระบบบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของ “ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน