เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาชมการสาธิตการตรวจเลือกทหาร

เชียงใหม่ # มทบ.33 ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาชมการสาธิตการตรวจเลือกทหาร

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3(2) ,พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(1) และคณะ ณ ท่าอากาศยาน กองบิน 41 ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมฯ ณ กองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และร่วมชมการสาธิตการตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ถนนเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลทำให้ต้องมีการประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหาร และหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้ดำเนินการออกแบบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี 2563 โดยได้เน้นถึงมาตรการในการป้องกันโรคโควิท-19อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการคัดกรองบุคคล  เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย  การสร้างการรับรู้  และการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่เดินทางมายังภายในบริเวณที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน จัดพื้นที่พักคอยของทหารกองเกินและญาติ

โดยให้มีระยะเว้นห่าง ไม่แออัด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมจัดทีมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ  ทำการประชาสัมพันธ์  ชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชนในเรี่องของการรับราชการทหาร  ขั้นตอนที่จะปฏิบัติสำหรับการตรวจเลือก  ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับจากการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  รวมทั้งภารกิจในด้านต่างๆของกองทัพบกในการให้การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องกฎหมายใกล้ตัว  ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน