ปทุมธานี-แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งสุดท้าย (ชมคลิป)

ปทุมธานี-แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งสุดท้าย

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 น.ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เมตตาเป็นประธานมอบถุงยังชีพ จำนวน 7,000 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่ และตำบลเชียงน้อย อำเภอสามโคกที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (ประธานอุปถัมถ์) นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ประฝ่ายฆราวาส) พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายเสวก ประเสริฐสุข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ นายชาญ พวงเพ็ชร์. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สภ.สามโคก

พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน

วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ วัดโบสถ์ (ธ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดทำถุงยังชีพได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญ และอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้ จึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน