ปทุมธานี-ปล่อยแถวระดมเพื่อปิดล้อมตรวจค้นจับกุมบุคคลต่างด้าว (ชมคลิป)

ปทุมธานี-ปล่อยแถวระดมเพื่อปิดล้อมตรวจค้นจับกุมบุคคลต่างด้าว

 

ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศข้อกำหนดตาม พรก.ฉุกเฉินฯ และผ่อนปรนการเปิดให้ใช้สถานที่ตางๆ ปรากฏว่า มีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นจำนวนมากประมาณ 3,000 คน โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานอยู่ในสถานท่ีต่างๆในเขตพื้นที่กทม.และจังหวัดในปริมณฑล ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการแหร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 นั้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 05.30 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,นายนิติชัย วิริยานนท์ นอภ.คลองหลวง พ.ต.อ.เจริญพงษ์​ ขันติโล  ผกก.ตม. จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ. คลองหลวง พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายทหาร,ฝ่ายปกครองและอาสาสมัคร

 


ร่วมกันบูรณาการกำลังและปล่อยแถวระดมเพื่อปิดล้อมตรวจค้นจับกุมบุคคลต่างด้าวที่มาทำงานเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ตลาดไทและตลาดไอยรา ผลการผฏิบัติ พบแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 231 คนแยกเป็นสัญชาติ 1.กัมพูชา 104 คน 2.เมียนมาร์ 112 คน 3.ลาว 14 คน 4.เวียดนาม 1 คนจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของแรงงานต่างด้าวเบื้องต้น พบว่า ไม่มีเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน จึงได้ทำการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ในความผิดฐาน
1.เป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบสำคัญประจำตัวติดตัว เมื่อเจ้าพนักงานเรียกร้องให้แสดง 2.เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน