เหมืองทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

เหมืองทองร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก

 

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge- based OTOP กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge- based OTOP) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมได้


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมประกวดในส่วนกลาง โดยคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตชุมชนกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ 1- 3 ดาว ทั้งหมดจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
ในส่วนของเหมืองทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งนี้ได้ร่วมกันสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกของอำเภอวังโป่ง

นำโดยผู้ใหญ่สุมนทา ขุนทอง บ้านด่านช้าง ม.4 ต.ท้ายดง ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา,สถานที่จำหน่ายและการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ,การฝึกอบรม,การขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปและล่าสุดได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝกเป็นตัวแทนของอำเภอวังโป่งเข้าร่วมเสนอผลงานในวันนี้

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว