สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ผลิตนักขับรถลากจูง พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แบบ New Normal

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ผลิตนักขับรถลากจูง พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แบบ New Normal

 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 24

 

 

นางสาวสุขศรีฯ กล่าวว่า หลังจากเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 24 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จนมาถึงวันนี้ รวมระยะเวลากว่า 1 เดือน ผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 23 คน ได้รับความรู้ ทักษะฝีมือด้านเทคนิคการขับรถลากจูง การตรวจเช็คสภาพรถ กฎจราจร ความปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนมีการทดสอบสมรรถนะร่างกายและจิตใจ จนสามารถผ่านกระบวนการฝึกและการทดสอบของสถาบันฯ อีกทั้ง สามารถผ่านการทดสอบการขับรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

นางสาวพัชรา มงคลชัย ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนโชคดีที่ตัดสินใจมาฝึกหลักสูตรนี้ เนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ครุภัณฑ์การฝึกที่มีประสิทธิภาพ มีทั้งรถสิบล้อ รถพ่วง รถเทลเลอร์ ให้ขับจริง ที่สำคัญคือทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้ทั้ง 23 คน ผ่านการฝึกอบรม จึงขอขอบคุณสถาบันที่ให้โอกาสในการเข้าไปสู่อาชีพที่มั่นคง ต่อไป

สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมสถาบันได้ดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำ โดยประสานเครือข่ายสถานประกอบกิจการ ที่มีความต้องการรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าเข้าทำงาน โดยส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมไปยังบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายบริษัทมีการรับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และทาง Video call ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ผ่านการฝึกซึ่งมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการขับรถขนส่งสินค้าจะได้มีโอกาสพบกับนายจ้างโดยตรง

สำหรับการฝึกรุ่นต่อไป กำหนดเปิดฝึกระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563– 11 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้ในวันและเวลาราชการ