ฉะเชิงเทรา-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

วันนี้ (6 ก.ค.63) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมด้วยนางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ คณะกรรมการประเมินฯ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรประจำปี 2563


นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า คณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ปากน้ำ อำเภอบางคล้า ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ชุมชนฯ นำไปปรับให้เข้ากับการท่องเที่ยวแบบ New Normal อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

โดยในวันนี้จะมีผู้นำท้องถิ่น/มัคคุเทศก์น้อย/นักเล่าเรื่อง /แกนนำพลังบวรชุมชนคุณธรรม ปากน้ำ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะกรรมการประเมินฯ ไหว้พระทำบุญ ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมอุโบสถสีทอง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง งดงามตระการตา ล่องเรือชมธรรมชาติรอบเกาะลัด ชมวิถีชีวิตริมน้ำ บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างสวยงาม ผ่านวัดโพธิ์บางคล้า ซึ่งมีค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากมายอยู่บนต้นไม้ในบริเวณวัด

จากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกินรี ซึ่งเป็นร้านอาหารในชุมชนปากน้ำ เยี่ยมชมวิถีหมู่บ้านน้ำตาลสด ร่วมกิจกรรมทำน้ำตาลงบ ชื้ออาหารคาวหวาน และของฝากพื้นบ้าน ณ ตลาดน้ำบางคล้า เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหมวกกุยเล้ย แวะสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะในการสู้รบและกอบกู้เอกราชกับพม่า บริเวณปากน้ำโจโล้ ปิดท้ายเดินทางเข้าที่พักค้างคืน ณ สวนป่าริมน้ำโฮมสเตย์ บรรยากาศบ้านสวน อยู่อย่างธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวบ้าน เงียบ สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองสายน้ำแห่งชีวิต River City Of Life ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา