อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดเกล็ดแร็ด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดเกล็ดแร็ด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 


วันนี้ (5 ก.ค. 63) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายแด่วัดเกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  มีพระครูนันทพลาภิรม เจ้าคณะตำบลทุ่งใส ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ


เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพุทธศาสนาที่นิยมสืบทอดต่อกันมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
สำหรับประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวาย ชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี


เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตามประเพณีเข้าพรรษาของไทย เนื่องในโอกาส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ให้แด่วัดเกล็ดแร็ด นับป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีของพสกนิกรชาวอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาในปีนี้ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานจำนวนมาก

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม