ปทุมธานี-การตรวจประเมินสถานการณ์ผ่อนปรน และตรวจสนามแข่งรถ ระยะที่ 6 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ ประกาศ จังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-การตรวจประเมินสถานการณ์ผ่อนปรน และตรวจสนามแข่งรถ ระยะที่ 6 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ ประกาศ จังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรคลองห้า ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร รรท.ผกก. สภ.คลองห้า นายพิชญะ เพียราช ปลัด อ.คลองหลวง นายชวลิต ประเสริฐสุด สาธารณสุข อ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจนท.ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการตรวจประเมินสถานที่ผ่อนปรน ณ ห้องประชุม สภ.คลองห้า


ต่อมา เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชยุตฯ และ คณะ เดินทางไปยังสนามแข่งรถบางกอกแดรก อเวนิว (สนามแข่งรถคลองห้า) ม.11 ต.คลองห้าอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจการเตรียม ความพร้อมของสนามแข่งรถ ซึ่งจะได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 6ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ ประกาศ จ.ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันสนามแข่งรถแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการประชาชนตามประกาศ จ.ปทุมธานี ลง 1 กค.63

โดยมีนายรพีศักดิ์ พัวศิริ กก.ผจก.บ.บางกอกแดรก อเวนิว เป็นผู้นำตรวจด้วยตนเอง ผลการตรวจพบว่าสถานที่ดังกล่าว มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้บางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน จึงได้แนะนำการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคณะผู้ตรวจจะได้มาตรวจสถานท่ีอีกครั้งหนึ่งต่อไป
พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมในสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน