“อานนท์”โต้ลั่น “ศรีสุวรรณ” ไม่เห็นใจความเดือดร้อนของเกษตรกรรากหญ้าในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ประชาชนเขารวมกันทำวิสาหกิจมานาน เพราะคุณดีแต่พูดไม่เคยสนใจคนรากหญ้า (ชมคลิป)

“อานนท์”โต้ลั่น “ศรีสุวรรณ” ไม่เห็นใจความเดือดร้อนของเกษตรกรรากหญ้าในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ประชาชนเขารวมกันทำวิสาหกิจมานาน เพราะคุณดีแต่พูดไม่เคยสนใจคนรากหญ้า

 

 

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) นายอานนท์ แสนน่านประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน เรารักประเทศไทย อดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง เปิดเผยว่า จากที่ คุณศรีสุวรรณ ได้ออกมากล่าวหากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในนาม “เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ในฐานะที่ตนเองเคยเป็นอดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงและประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งหมู่บ้านไปทั่วประเทศไทยรวมทั้งหมด 28,850 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ในการต่อสู้ของหมู่บ้านเสื้อแดง จะไม่เหมือนกลุ่ม นปช.เพราะเราจะส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา นอกจากนั้นแล้วยังได้รวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรภายในหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดยเฉพาะกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงเป็ด-ไก่ และกลุ่มสินค้า OTOP ในช่วงสภาวะวิกฤตไวรัส covid-19 ระบาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มก็สามารถช่วยเหลือและประคับประคองตนเองได้ แต่การระบาดของโรคมี ระยะเวลานานหลายเดือน กลุ่มเกษตรกรที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ได้รับความเดือดร้อน

และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละจังหวัดก็ได้มาปรึกษาตนเองพร้อมกับเข้าขอความช่วยเหลือ ต่อทาง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาล เพราะตนเองและสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดงได้ยุบและสลายในการเป็นคนเสื้อแดงตั้งแต่หลังการปฏิวัติ ปี พ.ศ.2557 เปลี่ยนมาเป็น “หมู่บ้านเห็ด” จึงทำให้การเชื่อมโยงระหว่างตนกับทางรัฐบาลเกิดขึ้นได้ง่าย ผ่านทาง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี คัดสรรเอากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและดำเนินกิจการทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แล้วต่อใบอนุญาตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน 2548 จำนวน 3,058 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 20,850 หมู่บ้าน และเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว “ไม่ได้จดใหม่”อย่างที่ คุณศรีสุวรรณ กล่าวอ้างแต่อย่างไร

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า การที่ คุณศรีสุวรรณ ออกมาพูดเช่นนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญ และ เห็นใจประชาชนชาวเกษตรกรรากหญ้าที่กำลังได้รับความเดือดร้อน หลังสภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาด และการยื่นเอกสารต่อทาง นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตนได้ยื่นเสนอตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อเสนอพิจารณา และทางรัฐบาลเองก็ได้รับทราบพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่กรม และ กระทรวงต่างๆ มาชี้แจงระเบียบขั้นตอนของการของบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบของสภาพัฒน์ ยังไม่มีการอนุมัติงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออกมาใช้แม้แต่บาทเดียว เมื่อตนเห็นข่าวแบบนี้สงสารเกษตรกรรากหญ้าเป็นอย่างมาก ที่คุณศรีสุวรรณ ออกมาให้ข่าวเช่นนี้ เพราะวันนี้ทางรัฐบาลโดยการนำของ ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสมานฉันท์ ไม่สร้างความแตกแยก ทุกหมู่เหล่าให้ร่วมมือร่วมใจกันรวมพลัง “รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินต่อได้ ที่สำคัญ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ก็ได้เน้นหนักกับตนเสมอว่าทางรัฐบาลอยากช่วยประชาชนและเกษตรกรที่รับความเดือดร้อน

อยากให้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ถ้าคุณศรีสุวรรณ ออกมาให้ข่าวเช่นนี้ยิ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นน่าจะร่วมมือกันสร้างความสมานฉันท์ สร้างพลังร่วมใจกันสร้างชาติเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้แนวทางไว้ ตนในฐานะประธานเครือข่ายฯจึงอยากฝากขอเตือน คุณศรีสุวรรณฯว่าอย่าทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนและออกมาเรียกร้องอีกครั้งเลยเพราะการจุดชนวนในครั้งนี้ก็คือ คุณศรีสวรรณเอง ซึ่งอาจจะเป็นชนวนที่หวังผลสร้างความขัดแย้งให้กลุ่มเกษตรกรเกลียดชังคุณศรีสุวรรณ และผมขอยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการเสนอโครงการในรายละเอียดตามขั้นตอนระเบียบราชการและยังไม่เคยได้รับการอนุมัติงบแม้แต่บาทเดียว และทางนายสุภรณ์ฯเองเป็นเพียงผู้รับเรื่องประสานงานไม่มีมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับเกษตรกรใดๆทั้งสิ้น ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างถูกต้องทุกประการ ผมขอท้าให้ตรวจสอบได้เลย”ดังนั้นถ้านายศรีสุวรรณกล่าวหาใส่ร้ายดูหมิ่นดูแคลนเครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มตน ผมในฐานะประธานเครือข่ายฯก็จะขอใช้สิทธิ์ปกป้องกลุ่มเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับนายศรีสุวรรณต่อไปเช่นกัน” นายอานนท์กล่าว